Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Το Τμήμα στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στo Ηράκλειο Κρήτης.
 
Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας έχει σκοπό την εκπαίδευση κοινωνικών λειτουργών, ικανών να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις σύγχρονες και διαρκώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές ανάγκες. Παράλληλα έχει σκοπό την προώθηση και ανάπτυξη της έρευνας, συμβάλλοντας στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας και την αναβάθμιση της Κοινωνικής Εργασίας.
 
Έχει σταθερή ζήτηση με αυξητικές τάσεις στις πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις, με πολύ καλές βάσεις. Κάθε ακαδημαϊκό έτος εγγράφονται στο Τμήμα άνω των 120 νέων φοιτητών/φοιτητριών, ενώ είναι διαρκώς αυξανόμενος ο αριθμός των υποψήφιων αποφοίτων ΑΕΙ, που επιδιώκουν την φοίτηση τους στο Τμήμα μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων.

Για την βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, καθώς και για την αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματος έχει συσταθεί Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) η οποία δρομολογεί τις διαδικασίες για την εσωτερική αξιολόγηση του επιτελούμενου ακαδημαϊκού έργου του Τμήματος και για την εξωτερική αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών από Επιτροπές ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων.

Το Τμήμα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σχολών Κοινωνικής Εργασίας (EASSW- European Association of Schools of Social Work). Μόνιμος προσανατολισμός του Τμήματος αποτελεί η συνεργασία του με Ευρωπαϊκά και διεθνή Πανεπιστήμια, μέσω των ακαδημαϊκών προγραμμάτων ανταλλαγών φοιτητών και εκπαιδευτικών, αλλά και μέσω συνεργασιών σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο με Ευρωπαίους και διεθνείς εταίρους. Εκτός του προπτυχιακού τίτλου σπουδών, παρέχεται η δυνατότητα για λήψη μεταπτυχιακού και διδακτορικός τίτλου σπουδών στην Κοινωνική Εργασία.

Σχολή: 
Σχολή Επιστημών Υγείας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γραμματεία
Διεύθυνση: Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας,
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
E-mail: kostfra@hmu.gr 
Τηλ: 2810-379536, 2810-379534
Fax: 2810-379504 ή 2810-251147

Γραμματεία Σ.Ε.Υ.: κα Περβολαράκη Μ., 
Email: secrseyp@hmu.gr

Administrator
kkoutra@hmu.gr
akalaitzaki@hmu.gr