Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Σταυρωμένος,  Ηράκλειο Κρήτης, 71004,  ΤΘ 1939

 
Τηλ:.2810379410
 
FAX: 2810318204