Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Σχολή μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία της Σχολής:

ΕΛΜΕΠΑ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, 
Τ.Θ. 1939, 71004, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Πετράκη Αικατερίνη

Τηλέφωνα: 2810-379879, 2810-379712
Fax: 2810379825
Ε-mail: secr-sceng@hmu.gr