Μεταπτυχιακές Σπουδές Σχολής Μηχανικών

Η Σχολή Μηχανικών διαθέτει τα ακόλουθα αυτοδύναμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα:

1. Ενεργειακά Συστήματα

2. Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς

3. Μηχανικών Πληροφορικής - Informatics & Engineering

4. Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής

5. Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών (ΗΣΤΑ)

6. ΠΜΣ Lasers, Πλάσμα & Εφαρμογές (LaPlA)

7. ΠΜΣ  ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΙΝΔΥΝΟΙ

 

Διοργανώνει επίσης Μεταπτυχιακά Προγράμματα σε σύμπραξη με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα:

1. Δι-ιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος (Προσφέρεται από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε σύμπραξη με τη Σχολή Μηχανικών του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.)

2. Δι-ιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ) "Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές" (Tμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., τα Τμήματα Χημείας  και Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας)