Διοίκηση της Σχολής Μηχανικών

Κοσμήτορας της Σχολής

    Καραπιδάκης Εμμανουήλ

    Αναπληρωτής Καθηγητής 

    Tηλ. επικοινωνίας: 2810-379700

Γραμματεία Σχολής

    Πετράκη Αικατερίνη

    Tηλ. επικοινωνίας: 2810-379879

    E-mail: secr-sceng@hmu.gr