Ανακοίνωση προκήρυξης πλήρωσης δεκαοκτώ (18) νέων θέσεων μελών ΔΕΠ

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
17/03/2020 - 18/05/2020

Ανακοινώνεται η προκήρυξη για την πλήρωση δεκαοκτώ (18) νέων θέσεων μελών ΔΕΠ στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ως εξής:

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού  (2 θέσεις)

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (2 θέσεις)

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (2 θέσεις)

Τμήμα Γεωπονίας (2 θέσεις)

Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (3 θέσεις)

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας (2 θέσεις)

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (3 θέσεις)

Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας  και Ακουστικής (2 θέσεις)

Συνημμένο: 
ΑΝΚ_ΠΡΚ_ΕΦΗΜ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: