ΕΛΚΕ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου " SPHINX - Ένα Παγκόσμιο Εργαλείο Διαδικτυακής Ασφάλειας για τη Βιομηχανία Φροντίδας Υγείας" (Κ.Ε.80671). Αρ. Πρωτ.: 2660/10.03.2020

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
10/03/2020 - 30/04/2020

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "SPHINX - Ένα Παγκόσμιο Εργαλείο Διαδικτυακής Ασφάλειας για τη Βιομηχανία Φροντίδας Υγείας" (κωδ. έργου: 80671), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Horizon 2020, με αριθμό Συμβολαίου 826183. Αρ. Πρωτ.: 2660/10.03.2020

Συνημμένο: 
2660_10-03-2020_sphinx_973Η46ΜΗ2Ι-ΥΚΩ.pdf
protasi_2660.pdf
43 Α1-ΨΖ7Σ46ΜΗ2Ι-ΕΩΑ.pdf
44 6-6ΖΑΡ46ΜΗ2Ι-0Ε5-Ορθή επανάληψη.pdf
3624_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2660_10-03-2020_signed.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: