ΕΛΚΕ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου "SHAPES - Smart and Healthy Ageing through People Engaging in Supportive Systems" (Κ.Ε.80715). Αρ. Πρωτ.: 2525/06.03.2020

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
06/03/2020 - 30/04/2020

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) συμβάση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "SHAPES - Smart and Healthy Ageing through People Engaging in Supportive Systems" (κωδ. έργου: 80715), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Horizon 2020, με αριθμό Συμβολαίου 857159 Αρ. Πρωτ.: 2525/06.03.2020

Συνημμένο: 
2525_06-03-2020_shapes_9Ι5Α46ΜΗ2Ι-ΨΧΣ.pdf
protasi_2525.pdf
43 Α1-ΨΖ7Σ46ΜΗ2Ι-ΕΩΑ.pdf
44 6-6ΖΑΡ46ΜΗ2Ι-0Ε5-Ορθή επανάληψη.pdf
3622_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2525_06-03-2020_signed.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: