ΕΛΚΕ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου ¨Πρόγραμμα προαγωγής κουλτούρας Οδικής Ασφάλειας σε εκπαιδευτικούς Α' και Β' θμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κρήτης¨ (κωδ. έργου: 80711),. Αρ. Πρωτ.: 2475/05.03.2020

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
05/03/2020 - 30/04/2020

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει πέντε (5) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο ¨Πρόγραμμα προαγωγής κουλτούρας Οδικής Ασφάλειας σε εκπαιδευτικούς Α' και Β' θμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κρήτης¨ (κωδ. έργου: 80711), το οποίο χρηματοδοτείται την Περιφέρεια Κρήτης. Αρ. Πρωτ.: 2475/05.03.2020

Συνημμένο: 
2475_05-03-2020_odiki_asfaleia_ΨΧΒΓ46ΜΗ2Ι-ΞΓΘ.pdf
protasi_2475.pdf
43 Α1-ΨΖ7Σ46ΜΗ2Ι-ΕΩΑ.pdf
44 6-6ΖΑΡ46ΜΗ2Ι-0Ε5-Ορθή επανάληψη.pdf
3621_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2475-05.03.2020_signed.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: