Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Αντιπροέδρου του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.), Διευθυντών των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ. και Μελών των Συντονιστικών Επιτροπών των Ινστιτούτων

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
20/02/2020 - 06/03/2020

Ο Πρύτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου απευθύνει πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή:

α) Μίας (1) θέσης Αντιπροέδρου του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.), το οποίο θα λειτουργεί ως ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, με έδρα το Ηράκλειο.

β) Έξι (6) θέσεων Διευθυντών των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ.

γ) Δώδεκα (12) θέσεων μελών των συντονιστικών επιτροπών των Ινστιτούτων.

Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 920/18-02-2020

 

 

Συνημμένο: 
ΕΛΜΕΠΑ_2020-02-18_920_Πρόσκληση_Εκδήλωσης_ενδιαφέροντος_ΠΕΚ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: