ΕΛΚΕ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο "Διαχείριση Έργων Επιχορήγησης Εθνικής Συμμετοχής 2018 – Food for Feed (F4F) (Κ.Ε.80699) Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 1002/05.02.2020

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
05/02/2020 - 20/02/2020

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει πέντε (5) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "Διαχείριση Έργων Επιχορήγησης Εθνικής Συμμετοχής 2018 – Food for Feed (F4F): An Innovative Process for Transforming Hotels’ Food Wastes into Animal Feed - LIFE15/ENV/GR/000257" (Κ.Ε.80699), που χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Κωδικός ΣΑΕ 200601330025).Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 1002/05.02.2020

Συνημμένο: 
1002_05-02-2020_4F4_ethnikis_orthi_6ΟΚΘ46ΜΗ2Ι-Α6Ι.pdf
aitisi_1002.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: