ΕΛΚΕ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Graphene Flagship Core Project 2 -GrapheneCore2», Grant Agreement: 785219 (κωδ. έργου: 80554). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 956/04.02.2020

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
04/02/2020 - 19/02/2020

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει  μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Graphene Flagship Core Project 2 -GrapheneCore2», Grant Agreement: 785219 (κωδ. έργου: 80554), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 956/04.02.2020

Συνημμένο: 
956_04-02-2020_ graphene_epan_ΨΞΚΚ46ΜΗ2Ι-6ΧΜ.pdf
aitisi_956.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: