ΕΛΚΕ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.: Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο «‘CALYPSO’, (κωδ. έργου: 80727). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 961/04.02.2020

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
04/02/2020 - 19/02/2020

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προκυρήσσει συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας «εξοπλισμού», για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Σύνθεση Δισδιάστατων Πολυμερικών Ετεροδομών με Βελτιστοποιημένη Δυνατότητα Μεταφοράς Φορέων και Κατασκευή Περοβσκιτικών Ηλιακών Κελιών», με ακρωνύμιο ‘CALYPSO’, (κωδ. έργου: 80727), το οποίο χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 961/04.02.2020

Συνημμένο: 
962_04-02-2020_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_CAPYPSO_6ΙΜΑ46ΜΗ2Ι-ΞΚΤ_.pdf
961_04-02-2020_ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ_CAPYPSO_20PROC006238592_.pdf
ΤΕΥΔ_961(2020).docx
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.docx
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: