ΕΛΚΕ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου "HarmonicSS” (κωδ. έργου: 80694) Αρ. Πρωτ.: 270/10.01.2020

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
10/01/2020 - 27/01/2020

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) συμβάση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "Διαχείριση Έργων Επιχορήγησης Εθνικής Συμμετοχής 2018 – HARMONIzation and integrative analysis of regional, national and international Cohorts on primary Sjogren’s Syndrome (pSS) towards improved stratification, treatment and health policy making — HarmonicSS” (κωδ. έργου: 80694), το οποίο χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Κωδικός ΣΑΕ 200601330025). Αρ. Πρωτ.: 270/10.01.2020

Συνημμένο: 
270_10-01-2020-harmonicSS_ethniki_orthi_9ΕΨΑ46ΜΗ2Ι-ΣΛΨ.pdf
aitisi_270.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: