ΕΛΚΕ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου ¨Εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική παρέμβαση και συμβουλευτική για τις μαθησιακές δυσκολίες¨ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Συγκρότηση ομάδας υλοποίησης έργου (κωδ. έργου 80709). Αρ. Πρωτ.: 19063/24.12.2019

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
24/12/2019 - 15/01/2020

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει δεκατρείς (13) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο ¨Εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική παρέμβαση και συμβουλευτική για τις μαθησιακές δυσκολίες¨ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Συγκρότηση ομάδας υλοποίησης έργου  (κωδ. έργου: 80709), το οποίο χρηματοδοτείται από το Εθνικό σκέλος του ΠΔΕ της Περιφέρειας Κρήτης με ΚΑ 2019ΕΠ00200013. Αρ. Πρωτ.: 19063/24.12.2019

Συνημμένο: 
19063_24-12-2019_mathisiakes_Ψ7ΦΘ46ΜΗ2Ι-ΘΓΩ.pdf
aitisi_19063.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: