ΕΛΚΕ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου "Υποστήριξη ΠΜΣ Χωρίς Τέλη Φοίτησης και Δράσεων Κεντρικής Διοίκησης ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. (ΥΔΡΑΚΕΔ)", (κωδ. έργου: 80597). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 16180/08.11.2019

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
08/11/2019 - 25/11/2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "Υποστήριξη ΠΜΣ Χωρίς Τέλη Φοίτησης και Δράσεων Κεντρικής Διοίκησης ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. (ΥΔΡΑΚΕΔ)", (κωδ. έργου: 80597), το οποίο είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 16180/08.11.2019

Συνημμένο: 
16180_08-11-2019_ydraked_94ΔΓ46ΜΗ2Ι-15Δ.pdf
16180_aitisi.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: