ΕΛΚΕ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.: Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο «Food for Feed», (κωδ. έργου: 80378). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 15977/06.11.2019

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
06/11/2019 - 21/11/2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προκυρήσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Food for Feed: An Innovative Process for Transforming Hotels’ Food Wastes into Animal Feed - LIFE15/ENV/GR/000257», (κωδ. έργου: 80378), του προγράμματος LIFE, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 15977/06.11.2019

Συνημμένο: 
15977_06-11-2019_eksoplismos_f4f_19PROC005809360_.pdf
15978_06-11-2019_perilipsi_eksopl_f4f_ΩΗ5Ε46ΜΗ2Ι-ΙΙΞ_.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.docx
ΤΕΥΔ_15977(2019).docx
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: