Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ηλεκτρολογικών υλικών για την συντήρηση των εγκαταστάσεων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για την περίοδο 2019-2020

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
05/11/2019 - 12/11/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας  ηλεκτρολογικών υλικών για την συντήρηση των εγκαταστάσεων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για την περίοδο 2019-2020, προϋπολογισμού δαπάνης  10.992,35€ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ 24%.

Συνημμένο: 
ΑΔΑΜ ΑΔΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ_2019.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: