ΕΛΚΕ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Innovative Teaching Education in Mathimatics/ ΙΤΕΜ. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 10728/19.06.2019

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
19/06/2019 - 04/07/2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (πρώην ΤΕΙ Κρήτης), ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Innovative Teaching Education in Mathimatics/ ΙΤΕΜ», ERASMUS + program, action 2, KA2, με αριθμό συμβολαίου 598587-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP (2018 – 3265 / 001–001) το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (κωδ. έργου: 80667). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 10728/19.06.2019.

Συνημμένο: 
10728_19-06-2019_prosklisi_item_6ΛΣΝ46ΜΗ2Ι-ΧΥ2.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: