Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το λογότυπο, τα βασικά χρώματα και του σήματος «Εμπορικού τύπου» του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
13/06/2019 - 29/08/2019
Συνημμένο: 
2η Ορθή Επανάληψη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέρ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΛΜΕΠΑ 23082019.._.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: