Νέα - Ανακοινώσεις

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών...

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Τομέα Ηλεκτρονικής, Συστημάτων και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Τομέα Ηλεκτρονικής, Συστημάτων και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και...

Εκλογή για την ανάδειξη εκπροσώπων μεταπτυχιακών φοιτητών - υποψήφιων διδακτόρων στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής

Εκλογή για την ανάδειξη εκπροσώπων μεταπτυχιακών φοιτητών - υποψήφιων διδακτόρων στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής

Εκλογή για την ανάδειξη εκπροσώπων προπτυχιακών φοιτητών στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής

Εκλογή για την ανάδειξη εκπροσώπων προπτυχιακών φοιτητών στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής

ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 4442/12.05.2020

ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 4442/12.05....

ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 4667/20.05.2020

ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 4667/20.05....

Ανάκληση απόφασης προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΛΜΕΠΑ

 

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις
  2. ...

Επαναπροκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπλ.Προέδρου του Τμήματος Ηλεκτρονικών της Σχολής Μηχανικών.

Επαναπροκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπλ.Προέδρου του Τμήματος Ηλεκτρονικών της Σχολής Μηχανικών.

Εγγραφή στο Νέα - Ανακοινώσεις