Ειδήσεις

Τίτλος Ημερομηνία
Συνέντευξη του Αντιπρύτανη του ΕΛΜΕΠΑ στο περιοδικό "Ανάπτυξη" 18/02/2020
ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 244/09.01.2020 17/02/2020
ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 18029/05.12.2019 05/02/2020
ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 17583/28.11.2019 03/02/2020
Προκήρυξη Υποτροφιών από την ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ 03/02/2020
Συμμετοχή Ομότιμου Καθηγητή ΕΛΜΕΠΑ στις Πιστοποιήσεις της ΑΔΙΠ 31/01/2020
ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 18093/06.12.2019 29/01/2020
3η Τροποποίηση συγκρότησης της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 29/01/2020
Ημερίδα: Αντιμετωπίζοντας τα Ενεργειακά Προβλήματα Απομονωμένων Περιοχών 27/01/2020
Δ.Π.Μ.Σ. «Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές» 21/01/2020

Σελίδες

Εγγραφή στο Ειδήσεις