Ειδήσεις

Τίτλος Ημερομηνία
Πρακτικό Ανακήρυξης Υποψηφιοτήτων Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών 10/07/2020
ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 4010/24.04.2020 09/07/2020
Ανακήρυξη υποψηφίου για τις εκλογές ανάδειξης Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για το χρονικό διάστημα από 01.09.2020 έως 31.08.2023. 09/07/2020
Συγκρότηση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού, της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. 09/07/2020
ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 5040/04.06.2020 08/07/2020
ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 4382/08.05.2020 08/07/2020
Συγκρότηση κεντρικής εφορευτικής επιτροπής για ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών 08/07/2020
Συγκρότηση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας 07/07/2020
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού 03/07/2020
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Τομέα Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορικής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών 03/07/2020

Σελίδες

Εγγραφή στο Ειδήσεις