Επαναπροκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπλ.Προέδρου του Τμήματος Ηλεκτρονικών της Σχολής Μηχανικών.