Απόφαση της Συγκλήτου για το πολυνομοσχέδιο

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την απόφαση της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, στη συνεδρίαση με αρ. πράξης 27/30.04.2020, σχετικά με το πολυνομοσχέδιο «Αναβάθμιση του Σχολείου και λοιπές διατάξεις».

Ημερομηνία: 
08/05/2020