Ανάδειξη οργάνων διοίκησης του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του ΕΛΜΕΠΑ

Πραγματοποιήθηκε, από την επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφίων, η επιλογή του Αντιπροέδρου, των Διευθυντών και των μελών των Συντονιστικών Επιτροπών των Ινστιτούτων του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (ΠΕΚ) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), το οποίο ιδρύθηκε με το άρθρο 26 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α΄/7.5.2019).

Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφίων για τα όργανα διοίκησης του ΠΕΚ-ΕΛΜΕΠΑ ήταν οι εξής διακεκριμένοι Καθηγητές - Ερευνητές:

1.    Βάϊνος Νικόλαος, Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

2.    Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.

3.    Παπαζάχος Κωνσταντίνος, Καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

4.    Ταβερναράκης Νεκτάριος, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντής Κεντρικής Διεύθυνσης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης (Πρόεδρος της Επιτροπής).

5.    Χαριτίδης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, Καθηγητής της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Η επιτροπή κατέληξε, μεταξύ των υποψηφίων, στην επιλογή των ακόλουθων Καθηγητών για τα όργανα διοίκησης του ΠΕΚ-ΕΛΜΕΠΑ:

1. Αντιπρόεδρος ΠΕΚ-ΕΛΜΕΠΑ:

Εμμανουήλ Κυμάκης, Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Σχολή Μηχανικών, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

2. Διευθυντές Ινστιτούτων ΠΕΚ-ΕΛΜΕΠΑ

Ινστιτούτο Αναδυόμενων Τεχνολογιών (με έδρα το Ηράκλειο)

Νικόλαος Χανιωτάκης, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ (με έδρα το Ρέθυμνο)

Μιχαήλ Ταταράκης, Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Σχολή Μηχανικών, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

Ινστιτούτο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (με έδρα το Ηράκλειο)

Εμμανουήλ Καραπιδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Ινστιτούτο Φυσικής Εσωτερικού της Γης και Γεωκαταστροφών (με έδρα τα Χανιά)

Φίλιππος Βαλλιανάτος, Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ινστιτούτο Οικονομικής Ανάλυσης, Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού (με έδρα τον Άγιο Νικόλαο)

Ιωάννης Κοπανάκης, Καθηγητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

Ινστιτούτο Αγροδιατροφής και Επιστημών Ζωής

Αικατερίνη Αλεξίου-Χατζάκη, Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

 

Επίσης εξελέγησαν, ως μέλη των Συντονιστικών Επιτροπών των έξι Ινστιτούτων του ΠΕΚ- ΕΛΜΕΠΑ, οι Καθηγητές:

Αχιλλέας Βαΐρης και Κωνσταντίνος Πετρίδης (Ινστιτούτο Αναδυόμενων Τεχνολογιών)

Νεκτάριος Παπαδογιάννης και Βασίλειος Δημητρίου (Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ)

Φώτιος Μαυροματάκης και Κυριάκος Σιδεράκης (Ινστιτούτο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής)

Φίλιππος Βερβερίδης και Νικόλαος Λυδάκης-Σημαντήρης (Ινστιτούτο Αγροδιατροφής και Επιστημών Ζωής)

Χρήστος Φλώρος και Αλέξανδρος Αποστολάκης (Ινστιτούτο Οικονομικής Ανάλυσης, Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού)

Βασίλειος Σάλτας και Ιωάννης Μακρής (Ινστιτούτο Φυσικής Εσωτερικού της Γης και Γεωκαταστροφών)

Η Πρυτανεία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου συγχαίρει θερμά όλους τους εκλεγέντες και τους εύχεται μια επιτυχημένη θητεία στα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου, ώστε να συμβάλουν στην ανάδειξή του σ’ ένα σημαντικότατο πόλο ποιοτικής έρευνας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Η επιλογή Καθηγητών από άλλα ελληνικά Πανεπιστήμια στη θέση Διευθυντή τριών Ινστιτούτων, τονίζει την εξωστρέφεια και την προοπτική δυναμικής ανάπτυξης του ΠΕΚ-ΕΛΜΕΠΑ.

Το ΠΕΚ-ΕΛΜΕΠΑ θα προσπαθήσει να κινητοποιήσει και να συνενώσει ερευνητικές δυνάμεις από όλα τα Πανεπιστήμια της Κρήτης, της Ελλάδας και της Ευρώπης, πάνω στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύουν τα Ινστιτούτα του, στοχεύοντας στην ανάπτυξη της έρευνας και τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς όφελος της κοινωνίας, ενώ θα συνεργαστεί στενά με τα καταξιωμένα ερευνητικά κέντρα της Κρήτης.

Τέλος, η Πρυτανεία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ευχαριστεί ιδιαιτέρως όλα τα διακεκριμένα μέλη της αξιολογικής επιτροπής, για την καθοριστική συμβολή τους στην ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του ΠΕΚ-ΕΛΜΕΠΑ.

Ημερομηνία: 
06/05/2020