Τροποποίηση Ακαδημαϊκού Ημερολογίου 2019-2020

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου στη συνεδρίαση με αρ. πράξης 25/02.04.2020, το ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2019-20 του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου τροποποιείται ως εξής: Οι διακοπές για το Πάσχα θα αρχίσουν στις 16/4/2020 και θα ολοκληρωθούν στις 22/4/2020.

 

 

Ημερομηνία: 
07/04/2020