ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 782/27.01.2020 – Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας

ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 782/27.01.2020 – Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας

Ημερομηνία: 
23/03/2020