2η Τροποποίηση της Συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Μηχανικών