Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Κ.Ε.Ε. για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής