Προκήρυξη εκλογών εκπροσώπων Ε.Τ.Ε.Π. στη Σχολή Μηχανικών

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου στην Κοσμητεία και στη Γενική Συνέλευση της Σχολής.

Ημερομηνία: 
31/05/2019