Προκήρυξη εκλογών Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου.

Ημερομηνία: 
31/05/2019