Νέα - Ανακοινώσεις

Πρόσκληση υποψηφίων Διδακτορικών Φοιτητών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υποβολή Ερευνητικής Πρότασης – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

...

Επιλέγουμε το Λογότυπο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Ενημερώνουμε ότι έχει αρχίσει η ψηφοφορία για την επιλογή Λογότυπου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, όπως αναφέρεται στην  Ανοιχτή...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Δ. Σ. της Ε.Α.ΔΙ.Π. του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας (ΕΑΔΙΠ) του Ελληνικού...

Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Εργαστήριο Μηχανολογίας Ακριβείας και Αντίστροφης Μηχανικής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Το Εργαστήριο Μηχανολογίας Ακριβείας και Αντίστροφης Μηχανικής του Κατασκευαστικού Τομέα, του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, του Ελληνικού...

1η Τροποποίηση της Συγκρότησης της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

1η Τροποποίηση της Συγκρότησης της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

 ...

Προθεσμία υποβολής αίτησης για ένταξη φοιτητών στα νέα Προγράμματα Σπουδών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές των Προγραμμάτων Σπουδών του πρώην ΤΕΙ Κρήτης που έχουν δικαίωμα ένταξης (σύμφωνα με την παρ. 5 του αρθρ. 31 του...

Θέσεις για Πρακτική Άσκηση (ΕΣΠΑ) στο Τμήμα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/ιες, που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΕΣΠΑ) ότι μπορούν να κάνουν αίτηση για...

Παράταση Προθεσμιών στο Διαγωνισμό για το Λογότυπο του ΕΛΜΕΠΑ

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη συμμετοχή στο διαγωνισμό για το Λογότυπο (Ανοιχτή...

ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 11365/02.07.2019

ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 11365/02.07...

Εγγραφή στο Νέα - Ανακοινώσεις