ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ & ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Wednesday, February 26, 2020 - 13:45

Director
Papadourakis George Professor, papadour@cs.teicrete.gr

Secretary
Address: Department of Electrical and Computer Engineering, School of Engineering, Hellenic Mediterranean University Heraklion, Crete,
P.O Box: 71500
Tel: 2810-379170, Fax: 2810-379717
Website: https://www.hmu.gr/mscie
e-mail: secrmsc-im@hmu.gr

Administrators
Tel: 2810-379708, 379776