1η Ορκωμοσία ΠΜΣ

Την Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018,
 το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Κρήτης
 πραγματοποίησε τελετή καθομολόγησης και απονομής
Πτυχίων στους αποφοίτους του Τμήματος «Τεχνολόγων Γεωπόνων» και
 Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης
στους αποφοίτους του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
«Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία»

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Τρίτη, Ιούνιος 5, 2018 - 15:45

Γραμματεία Τμήματος
Τηλ.:2810 379411
Γραμματεία ΠΜΣ
Τηλ: 2810 379472
e-mail: mscagro@hmu.gr
Web: www.hmu.gr/mscagro