Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων 2021-22

Το Τμήμα Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία" (ΦΕΚ 2023/Β΄/05.06.2018) το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 10 Σεπτεμβρίου 2021 στην παρακάτω διεύθυνση
https://www.hmu.gr/mscagro/el/application 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Πέμπτη, Ιούλιος 9, 2020 - 13:45

Γραμματεία Τμήματος
Τηλ.:2810 379411
Γραμματεία ΠΜΣ
Τηλ: 2810 379472
e-mail: mscagro@hmu.gr
Web: www.hmu.gr/mscagro