Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων

Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Κρήτης ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία" (ΦΕΚ Επανίδρυσης 2023/Β΄/05.06.2018) το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 31 Ιουλίου 2018 στην παρακάτω διεύθυνση https://www.teicrete.gr/mscagro/el/node/1331.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Τρίτη, Ιούλιος 3, 2018 - 14:15

Γραμματεία Τμήματος
Τηλ.:2810 379411
Γραμματεία ΠΜΣ
Τηλ: 2810 379472
e-mail: mscagro@hmu.gr
Web: www.hmu.gr/mscagro