Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία"

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Β' 2023/05-06-2018 η Απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Κρήτης με την οποία εγκρίνεται η επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία» του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ με τις ανανεωμένες πληροφορίες και το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ σύμφωνα με την επανίδρυση.

 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Τετάρτη, Ιούνιος 6, 2018 - 15:15

Γραμματεία Τμήματος
Τηλ.:2810 379411
Γραμματεία ΠΜΣ
Τηλ: 2810 379472
e-mail: mscagro@hmu.gr
Web: www.hmu.gr/mscagro