Ανακοίνωση για Δωρεάν Μετακίνηση ΑμεΑ Φοιτητών Περιφέρειας Κρήτης από τον τόπο διαμονής τους στο ΕΛΕΠΑ (Σχολές Ηρακλείου) για το Ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022.


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
11/10/2021
 

Δωρεάν Μετακίνηση ΑμεΑ Φοιτητών Περιφέρειας Κρήτης από τον τόπο Διαμονής τους στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (Σχολές Ηρακλείου) για το Ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022.

 

Αγαπητά μέλη της κοινότητας του ΕΛΜΕΠΑ,
 

Σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο του Κοινωνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης, θα υλοποιηθεί πιλοτική δράση που αφορά στη δωρεάν μετακίνηση των ΑμεΑ Φοιτητών με κινητικά προβλήματα (με αναπηρικό αμαξίδιο), για τα οποία υπάρχει ανάγκη μετακίνησής τους με ειδικό μέσο ή με τα εξοπλισμένα μέσα μαζικής μεταφοράς, από τον τόπο διαμονής τους στις σχολές που φοιτούν, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.
 
Για την αποτελεσματική οργάνωση της σημαντικής αυτής δράσης, παρακαλούμε όλους τους φοιτητές των Σχολών του ΕΛΜΕΠΑ στο Ηράκλειο, με κινητικά προβλήματα, που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην παραπάνω δράση, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, αποστέλλοντας από το ιδρυματικό τους email συμπληρωμένη τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος (dfm-AmeA@hmu.gr)
 
Η δράση αυτή έχει στόχο τη στήριξη ευπαθών ομάδων για ισότιμη προσβασιμότητα στην εκπαίδευση.

 

 
Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας
Γραφείο Υποστήριξης ΑμεΑ