Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

         
Στο παραπάνω video μπορείτε να πάρετε μια ιδέα από τις δραστηριότητες, τα ενδιαφέροντα και την έρευνα των μελών του Τμήματός μας
  
Σας καλοσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Τμήματος των Μηχανολόγων Μηχανικών, της Σχολής Μηχανικών, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Το Τμήμα μας παρέχει σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου, πενταετούς διάρκειας, στη Μηχανολογία.
      
• Τα μέλη του  Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος διαθέτουν όλους τους απαραίτητους ακαδημαϊκούς τίτλους αλλά και τα επί πλέον προσόντα και επιτεύγματα που απαιτεί διεθνώς η θέση αυτή, όπως μπορεί κανείς να διαπιστώσει από το βιογραφικό τους. Διαθέτουν όμως επίσης στην πλειονότητά τους και εργασιακή εμπειρία, απαραίτητη προκειμένου οι σπουδές να συνδυάζουν την υψηλή θεωρητική κατάρτιση με την δυνατότητα εφαρμογής στην απαιτητική πραγματικότητα.
           
• Η εργαστηριακή υποδομή του Τμήματος είναι υψηλού επιπέδου. Είναι τούτο μια κληρονομιά του παρελθόντος του Τμήματος, ως Τμήμα Μηχανολογίας ΤΕΙ, η οποία κληρονομιά έχει εκσυγχρονισθεί εντυπωσιακά τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά αναφέρονται τα υπερσύγχρονα εργαστήρια Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Μηχανολογίας Ακριβείας και Αντίστροφής Μηχανικής, Ρομποτικής – Μηχατρονικής, Σχεδιασμού με την βοήθεια Η/Υ, Αυτόματων Εργαλειομηχανών και Μηχανικής Ρευστών
   
• Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος είναι πενταετούς διάρκειας και ανταποκρίνεται στις ελληνικές και διεθνείς απαιτήσεις ενός τέτοιου προγράμματος. Είναι δε εγκεκριμένο με Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ, Τεύχος B’ 2657/01.07.2019). Η δομή του περιλαμβάνει ένα βασικό κορμό Μηχανολογίας  έξι εξαμήνων, τον οποίο ακολουθούν τρία εξάμηνα ειδίκευσης. Η τελευταία παρέχεται μέσω τριών Κατευθύνσεων Σπουδών: Της Ενεργειακής, της Κατασκευαστικής και της κατεύθυνσης Ρομποτικής – Μηχατρονικής. 
   
• Το Τμήμα θεωρεί ότι ικανοποιεί όλα τα κριτήρια που έχουν ανακοινωθεί προκειμένου να χαρακτηρισθεί ως αντίστοιχο των ομώνυμων Τμημάτων Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών. Η Επιτροπή που προβλέπεται να επικυρώσει αυτό θα συσταθεί και θα αποφανθεί το προσεχές διάστημα. Σε κάθε περίπτωση το Τμήμα θα συμμορφωθεί σε πιθανές υποδείξεις, ώστε οι απόφοιτοί του να αποκτήσουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους αντίστοιχους των άλλων Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών πενταετούς φοίτησης. Ας σημειωθεί επίσης ότι, όταν πληρούνται τα  ανωτέρω κριτήρια, τότε το πενταετές πρόγραμμα σπουδών αναγνωρίζεται ως επιπέδου «Integrated master's” – N. 4485/2017, Άρθρο 46."
  
• Το Τμήμα συνδιοργανώνει δύο διατμηματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών τα οποία υπηρετούν σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές τάσεις : «Ενεργειακά Συστήματα» και «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής».
 
• Η ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος διατρέχει, μεταξύ των άλλων,  τις περιοχές των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της Λεπτομηχανικής και Αντίστροφης Μηχανικής, της Ρομποτικής, της Μηχατρονικής και της Εμβιομηχανικής. Η εν λόγω ερευνητική δραστηριότητα έχει συνεισφέρει ώστε το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο να κατατάσσεται πρώτο ανάμεσα στα πρώην ΤΕΙ και ενδέκατο ανάμεσα σε όλα τα ελληνικά ΑΕΙ στον δείκτη Nature. Η ερευνητική δραστηριότητα υπηρετείται από τα μέλη ΔΕΠ καθώς και από τους υποψήφιους διδάκτορες αλλά και τους φοιτητές των μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
 
• Το Τμήμα διαθέτει μακρά παράδοση συνεργασίας με επιχειρήσεις για σχεδιασμό και ανάπτυξη μηχανών και καινοτόμων διαδικασιών και μεθόδων.  Η συνεργασία αυτή ενισχύεται με τον θεσμό της Πρακτικής Άσκησης, μέσα από τον οποίο οι φοιτητές αποκτούν εργασιακή εμπειρία η οποία σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί στην άμεση πρόσληψη στην επιχείρηση.
 
 
Σχολή: 
Σχολή Μηχανικών

• Στοιχεία Επικοινωνίας:

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Τ.Θ. 1939
Τ.Κ. 71 004
ΗΡΑΚΛΕΙΟ KΡΗΤΗΣ

• Τηλ.: +30 2810 379848, +30 2810 379742
• Fax: +30 2810 379859
• Ε-mail: secretariat-mec@hmu.gr

• ΧΑΡΤΗΣ

• Ενημερώνουμε ότι  η εξυπηρέτηση των φοιτητών από τη Γραμματεία θα γίνεται
Δευτέρα, Τετάρτη  και Παρασκευή 11.00 - 13.00