Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

         

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
παρέχει σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου, πενταετούς διάρκειας  στην Μηχανολογία. 
Τα μέλη του  Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος διαθέτουν όλους τους απαραίτητους ακαδημαϊκούς τίτλους αλλά και τα επί πλέον προσόντα και επιτεύγματα που απαιτεί διεθνώς η θέση αυτή, όπως μπορεί κανείς να διαπιστώσει από την ανάγνωση των δημοσιευμένων στην ιστοσελίδα του Τμήματος βιογραφικών τους. Διαθέτουν όμως επίσης στην πλειονότητά τους και εργασιακή εμπειρία, απαραίτητη προκειμένου οι σπουδές να συνδυάζουν την υψηλή θεωρητική κατάρτιση με την δυνατότητα εφαρμογής στην απαιτητική πραγματικότητα.
Η εργαστηριακή υποδομή του Τμήματος είναι υψηλού επιπέδου. Είναι τούτο μια κληρονομιά του παρελθόντος του Τμήματος, ως Τμήμα Μηχανολογίας ΤΕΙ, η οποία κληρονομιά έχει εκσυγχρονισθεί εντυπωσιακά τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά αναφέρονται τα υπερσύγχρονα εργαστήρια Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Μηχανολογίας Ακριβείας και Αντίστροφής Μηχανικής, Ρομποτικής – Μηχατρονικής, Σχεδιασμού με την βοήθεια Η/Υ, Αυτόματων Εργαλειομηχανών και Μηχανικής Ρευστών. 
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος είναι πενταετούς διάρκειας και ανταποκρίνεται στις ελληνικές και διεθνείς απαιτήσεις ενός τέτοιου προγράμματος. Είναι δε εγκεκριμένο με Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ, Τεύχος B’ 2657/01.07.2019).  Η  δομή του  περιλαμβάνει ένα βασικό κορμό Μηχανολογίας  έξι εξαμήνων, τον οποίο ακολουθούν τρία εξάμηνα ειδίκευσης. Η τελευταία παρέχεται μέσω τριών Κατευθύνσεων Σπουδών : Της Ενεργειακής, της Κατασκευαστικής και της κατεύθυνσης Ρομποτικής – Μηχατρονικής. 
Το Τμήμα θεωρεί ότι ικανοποιεί όλα τα κριτήρια που έχουν ανακοινωθεί προκειμένου να χαρακτηρισθεί ως αντίστοιχο των ομώνυμων Τμημάτων Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών. 
Η Επιτροπή που προβλέπεται για να επικυρώσει κάτι τέτοιο θα συσταθεί και θα αποφανθεί το αμέσως επόμενο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση το Τμήμα θα συμμορφωθεί σε πιθανές υποδείξεις, ώστε οι απόφοιτοί του να αποκτήσουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους αντίστοιχους των άλλων Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών πενταετούς φοίτησης.
Ας σημειωθεί επίσης ότι, όταν πληρούνται τα  ανωτέρω κριτήρια, τότε το πενταετές πρόγραμμα σπουδών αναγνωρίζεται ως επιπέδου «integrated masters” – N. 4485/2017, Άρθρο 46."
Το Τμήμα συνδιοργανώνει δύο διατμηματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών τα οποία υπηρετούν σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές τάσεις : «Ενεργειακά Συστήματα» και «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής».
Η ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος διατρέχει, μεταξύ των άλλων,  τις περιοχές των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της Λεπτομηχανικής και Αντίστροφης Μηχανικής, της Ρομποτικής, της Μηχατρονικής και της Εμβιομηχανικής. Η εν λόγω ερευνητική δραστηριότητα έχει συνεισφέρει ώστε το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο να κατατάσσεται πρώτο ανάμεσα στα πρώην ΤΕΙ και ενδέκατο ανάμεσα σε όλα τα ελληνικά ΑΕΙ στον δείκτη Nature. Η ερευνητική δραστηριότητα υπηρετείται από τα μέλη ΔΕΠ καθώς και από τους υποψήφιους διδάκτορες αλλά και τους φοιτητές των μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
Το Τμήμα διαθέτει μακρά παράδοση συνεργασίας με επιχειρήσεις για σχεδιασμό και ανάπτυξη μηχανών και καινοτόμων διαδικασιών και μεθόδων.  Η συνεργασία αυτή ενισχύεται με τον θεσμό της Πρακτικής Άσκησης, μέσα από τον οποίο οι φοιτητές αποκτούν εργασιακή εμπειρία η οποία σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί στην άμεση πρόσληψη στην επιχείρηση.

Σχολή: 
Σχολή Μηχανικών

Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Τ.Θ. 1939
Τ.Κ. 71 004
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - KΡΗΤΗΣ
Τηλ.: +30-2810 379848,+30-2810 379742
Fax: +30-2810 379859
Ε-mail:secretariat-mec@staff.hmu.gr
Ενημερώνουμε ότι τι η εξυπηρέτηση των σπουδαστών
από τη γραμματεία, θα γίνεται
Δευτέρα, Τετάρτη  και Παρασκευή 11.00 - 13.00.