Προσωπικό

Το προσωπικό του Εργαστηρίου Βιολογικών και Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών αποτελείται από:
 

Καθ. Φίλιππος Βερβερίδης
Βιοχημεία και Βιοτεχνολογία Φυτών
Επίκ. Καθ. Κωνσταντίνος Πασχαλίδης
Μοριακή Βιολογία και Φυσιολογία Φυτών
Επίκ. Καθ. Εμμανουήλ Τραντάς
Μοριακή Βιολογία, Μικροβιολογία, και Βιοτεχνολογία
  Δρ. Ανδρέας Θεοχάρης
Μοριακή Μικροβιολογία
  Δρ. Οδυσσέας Πατούνας
Μοριακή Βιολογία
  Αργυρώ Στραταριδάκη (MSc)
Γεωπόνος
  Στυλιανός Τυμπακιανάκης (MSc)
Τεχν. Γεωπόνος