ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ / Γραμματεία Πρυτανείας

Κόμβος Οργανογράμματος

Οργανωτική Μονάδα

Γραμματεία Πρυτανείας

Αλεξάκη Σοφία  Τηλέφωνο: 2810379110

Αστυρακάκη Χαρά Τηλέφωνο: 2810379112

Χαριτάκη Ειρήνη Τηλέφωνο: 2810379195

Fax: 2810314501

email: rector_office@hmu.gr