Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Το ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. παρέχει Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση μέσω ολοκληρωμένων προγραμμάτων σπουδών στους τομείς: Τεχνολογικών Εφαρμογών, Διοίκησης και Οικονομίας, και Εφαρμοσμένων Επιστημών. Πιο συγκεκριμένα, τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται είναι τα ακόλουθα:

 • Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι και Κίνδυνοι
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού
 • Ενεργειακά Συστήματα (Διατμηματικό)
 • Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος
 • Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία
 • Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών
 • Λογιστική και Ελεγκτική (Διιδρυματικό)
 • Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές (Διιδρυματικό)
 • Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς (Διατμηματικό)
 • Πληροφορική και Πολυμέσα
 • Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής (Διατμηματικό)
 • Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας
 • Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής
 • Φυσική Πλάσματος & Εφαρμογές
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση