Ανακοίνωση προκήρυξης πλήρωσης 1 θέσης μέλους ΔΕΠ

Τύπος Προκήρυξης: 
Job Vacancy
Εύρος ισχύος: 
15/09/2021 - 13/11/2021

Ανακοίνωση προκήρυξης πλήρωσης μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, κατόπιν αιτήματος εξέλιξης μέλους ΔΕΠ.

Συνημμένο: 
ΑΝΚ_ΠΡΚ_1ΘΕΣΗ_ΔΕΠ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: