Οδηγίες πρόσβασης

Πατώντας τα παρακάτω link στο κινητό σας τηλέφωνο, θα ανοίξει η εφαρμογή google maps όπου βρείτε αναλυτικές οδηγίες μετάβασης από το λιμάνι του Ηρακλείου μέχρι την γραμματεία του κάθε τμήματος. Στα τμήματα που υπάρχει η ένδειξη Parking μεταβείτε στο Parking και στην συνέχεια συνεχίστε πεζοί μέχρι την κάθε γραμματεία.

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών - Parking - Γραμματεία

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών - Parking - Γραμματεία

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού - Parking - Γραμματεία 

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - Parking - Γραμματεία

Τμήμα Νοσηλευτικής

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Τμήμα Γεωπονίας - Parking - Γραμματεία

Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής