Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαδικτυακός τόπος Τμήματος

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής εδρεύει στο Ηράκλειο και προσφέρει Πρόγραμμα Σπουδών που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες κριτικής προσέγγισης τόσο της Λογιστικής όσο και της Χρηματοοικονομικής Επιστήμης με την υποστήριξη των συναφών τους κλάδων, όπως τα Οικονομικά, η Διοίκηση Επιχειρήσεων, τα Νομικά και η Πληροφορική. Στόχος του Επιστημονικού Προσωπικού του Τμήματος είναι να προετοιμάσει υψηλού επιπέδου επιστήμονες, ικανούς να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις των επιχειρήσεων και οργανισμών τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Πέραν του Προγράμματος προπτυχιακών Σπουδών, το Τμήμα προσφέρει και τρία Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) σε επίπεδο Masters. Το πρώτο, έχει τίτλο «Λογιστική και Ελεγκτική», είναι διάρκειας τεσσάρων ακαδημαϊκών εξαμήνων, ενώ έχει σχεδιασθεί και υλοποιείται από κοινού με το αντίστοιχο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το δεύτερο, με τίτλο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση» έχει διάρκεια τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα και έχει σχεδιασθεί και προσφέρεται αυτόνομα. Τα δύο αυτά προγράμματα έχουν ήδη συμβάλλει αποφασιστικά στην ακαδημαϊκή ανέλιξή του Τμήματος και έχουν κατακτήσει την θετική ανταπόκριση των ακαδημαϊκών και παραγωγικών φορέων, σε Ελλάδα και Εξωτερικό. Επιπλέον, στα πλαίσια της διεθνοποίησης και εξωστρέφειας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, το Τμήμα συμμετέχει στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ανάλυση Δεδομένων και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία» το οποίο ιδρύθηκε το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22 και σχεδιάζεται και υλοποιείται από κοινού με το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, καθώς και με τα Τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου της Κύπρου.

Στα πλαίσια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κινητικότητας διδασκομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, φοιτητές του Τμήματος μεταβαίνουν στο εξωτερικό όπου πραγματοποιούν μέρος των σπουδών τους ή πρακτική άσκηση και επιστρέφουν με εμπειρίες ζωής ενώ ορισμένοι επιλέγουν στη συνέχεια να παραμείνουν εκεί για μεταπτυχιακές σπουδές ή για εργασία.

Η απορρόφηση των αποφοίτων του Τμήματος από την αγορά εργασίας, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Σημαντικό μέρος των πτυχιούχων του Τμήματος (πλέον του 85%) απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα, σε εργασίες σχετικές με το αντικείμενο των σπουδών τους, όπως για παράδειγμα στις οικονομικές διευθύνσεις επιχειρήσεων, τμήματα λογιστηρίων εταιριών, σε λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία, στον εσωτερικό έλεγχο εταιριών, ως εξωτερικοί ελεγκτές, στην ανάλυση επενδυτικών αποφάσεων, δανειακών και ασφαλιστικών κινδύνων, ως χρηματοοικονομικοί και ασφαλιστικοί σύμβουλοι, κ.λπ.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος.