Τμήμα Γεωπονίας

Διαδικτυακός τόπος Τμήματος

Το Τμήμα Γεωπονίας ανήκει στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ). Ιδρύθηκε με το νόμο 4610/2019 και η ακαδημαϊκή του λειτουργία αρχίζει από το χειμερινό εξάμηνο 2019-20. Το Τμήμα Γεωπονίας αποτελεί τη φυσική μετεξέλιξη του καταξιωμένου αλλά και διεθνώς αναγνωρισμένου Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του π. ΤΕΙ Κρήτης. Το Τμήμα στοχεύει τόσο στην ποιοτική εκπαίδευση προπτυχιακών φοιτητών σε καίριους κλάδους της Γεωπονικής Επιστήμης, με βάση τις κατευθύνσεις επιλογής της εκπαίδευσης που φαίνονται στο νέο 5-ετές Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, όσο και στην Μεταπτυχιακή τους Εκπαίδευση, με αυτόνομο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στο Τμήμα εκπονούνται προγράμματα αυτόνομων διδακτορικών διατριβών από τον Οκτώβριο 2019 ή και σε συνεργασία με άλλα Παν/μιακά Ιδρύματα.

Στόχος του Τμήματος η συνεχής βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης που παρέχει, ώστε οι απόφοιτοί του να διαθέτουν τα κατάλληλα ανταγωνιστικά προσόντα με αποτέλεσμα να διευρύνονται οι ορίζοντες και οι δυνατότητες της επαγγελματικής τους αποκατάστασης. Κομβικό στοιχείο ποιότητας των σπουδών του Τμήματος είναι τα καταξιωμένα μέλη ΔΕΠ, η συνεχής ενασχόλησή τους με την έρευνα, η στενή διασύνδεση με τις δημόσιες και ιδιωτικές παραγωγικές δομές, αλλά και οι σύγχρονες εργαστηριακές εγκαταστάσεις και οι υποδομές του Αγροκτήματος της Σχολής, που ξεπερνά τα 300 στρέμματα στο campus του Ιδρύματος. Στη νέα ιστοσελίδα του Τμήματος θα βρείτε όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που σχετίζονται με τη λειτουργία και τη δομή των σπουδών. Τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), καθώς και το λοιπό Προσωπικό του Τμήματος, μπορούν να σας ενημερώνουν σε ότι χρειαστείτε.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος.