ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
25/11/2021 - 03/12/2021

Συμπληρωματική προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων στο Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΛΜΕΠΑ. 

Συνημμένο: 
ΠΡΚ_ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ_19112021.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: