ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔ. ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2021-22

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
02/11/2021 - 03/11/2021

Συμπληρωματική προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το ακαδ. έτος 2021-22, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, στα Τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Νοσηλευτικής.

 

 

Συνημμένο: 
ΠΡΚ_ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ_18102021.pdf
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: