Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την προμήθεια «Προϊόντων Καθαρισμού» για τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών και των σχολών του ΕΛΜΕΠΑ

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
18/10/2021 - 25/10/2021

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την προμήθεια «Προϊόντων Καθαρισμού» για τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών και των σχολών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Συνολικός Προϋπολογισμός: 17.233,49€ πλέον ΦΠΑ ήτοι 21.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 6% & 24%.

Συνολική διάρκεια σύμβασης: από την υπογραφή της έως 31/12/2021

Συνημμένο: 
ΑΔΑΜ ΑΔΑ Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς Προϊόντων Καθαρισμού.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: