ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο "Graphene Flagship Core Project 3 — GrapheneCore3"Αρ. Πρωτ.: 11291/14.10.2021

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
14/10/2021 - 01/11/2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "Graphene Flagship Core Project 3 — GrapheneCore3", Grant Agreement: 881603 (κωδ. έργου ΕΛΚΕ: 80740)Αρ. Πρωτ.: 11291/14.10.2021

Συνημμένο: 
11291_14-10-2021_graphene3_9Ο5246ΜΗ2Ι-ΔΞΟ.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΠΡΟΤΑΣΗ.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.pdf
135 35-9ΨΥΗ46ΜΗ2Ι-ΛΩΗ ορθή.pdf
11798_27-10-2021_paratasi 11291 signed.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: